Skip to content

tuolorsmafgoodp

About tuolorsmafgoodp

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לבנות תנאים נוחים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי אך ורק בבקשת הנערה, מכיוון שעלויות השכירות הן אך ורק במאזן העובדת. העלות הממוצעת של השכרת השכרה יומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.פרסי עובדים אמינים. בנות לוקחות מתנות מלקוחות באופן אישי. מטרת העדיפות של סוכנות ישראל https://www.israelxclub.co.il/%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F/ – הפוך עובדים עבודה טובה עם הכנסה כבדת משקל, ולקוחותינו מספקים שירותים ישירות לרמה הטובה ביותר. גישה זו היא שמאפשרת לפתח שותפות ארוכה, שתהיה רווחית הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.

Posts by Porscha Rodgers: